על אודות

בלוגלי נרקם ונרקח במוחם הקודח של אנשי הצוות.